Ringnes Gård søker vertskap
Det søkes primært etter et par.
For vertskapet vil det være en stor fordel, og sannsynligvis en forutsetning at man har erfaring fra hotell-arbeid, ledelse og salg.