Ringnes Gård søker vertskap

Eier ønsker å leie ut Ringnes Gård til et vertskap/leietaker som har lyst, erfaring, kompetanse og forutsetninger for å videreutvikle konseptet og drive en lønnsom bedrift.

Leieforholdet inkluderer deler av tomten, bygningene, driftsmidlene, rett til å benytte navnet Ringnes Gård, logo, domene, nettside mv.

Leiebetingelser etter forhandlinger og nærmere avtale. Det vil bli tilbudt gunstige leiebetingelser i en etableringsfase. Det foreligger et prospekt som kan tilsendes på forespørsel.

Ta kontakt med megler, Sven Presberg, e-mail
sven@bmegler1.no eller mobil 9130 2990.