Bryggeriets Historie

Brødrene Amund og Ellef Ringnes, etablerte i samarbeid med Axel Heiberg Interessentselskabet Ringnes & Co i 1876.

Ringnes slekten har en enestående stilling blant Norske bondeætter. Det finnes vel knapt noen annen familie i landet som har sittet på samme gård i nærmere 700 år.

I 1855 forlot brødrene Amund og Ellef Ringnes farsgården, 13 og 15 år gamle, og reiste til slektninger i Drammen. Deres slektning Augustinus Kopperud hjalp dem blant annet med å få videregående skole før de dro til Christiania for å få arbeid.

Ellef arbeidet som kontorist og senere som reisende ved Christiania Bryggeri, mens Amund hadde lært seg bryggerfaget i samme bedrift. Ivrige etter å komme i gang, tok de kontakt med en av tidens mest velbeslåtte og fremtidsrettede menn, konsul Axel Heiberg, for å få hans støtte til å starte opp bryggervirksomhet. På tross av at det allerede var syv bryggerier i byen, valgte han å satse sammen med Ringnesbrødrene.

Etableringen av Ringnes & Co i 1876 viste seg raskt å være lønnsomt. Da brødrene etter hvert igjen kom til penger, kjøpte Ellef i 1896 barndomshjemmet, Ringnes Gård, tilbake. Det var egentlig Amund som hadde rett til gården, da han var eldst, men siden Ellef hadde 14 barn og han selv "bare" 6, synes han det var rimelig at broren overtok. Dette er uttrykk for en varme og romslighet som hele tiden har vært et fremtredende trekk ved både familien, gården og foretaket. Tilsvarende holdninger viste seg også tidlig i Ringnesbrødrenes behandling av personalet, som lå godt over datidens standard. Brødrene hadde selv opplevd trange tider og hadde ikke vanskelig for å leve seg inn i andres situasjon.

Under 2. verdenskrig ble bryggeriet en viktig kilde til "matauk" for arbeiderne, med gårdsdrift og dyr på fabrikkområdet. Ringnes var også tidlig ute med sosiale goder som pensjonsordninger, sykelønn og bedriftslege. Alle de tre stifterne av Ringnes Bryggeri var levende opptatt av sin tid og de muligheter den gav for menneskelig utfoldelse og skapertrang.

De hadde en sterk interesse for sport, natur, forskning, kunst og kultur, og under ordspråket "Richesse oblige" (rikdom forplikter) bidro de til verdifull støtte på mange områder i samfunnet. Som følge av sin innovative legning gikk Ringnesbrødrene og Heiberg også inn som redere i Fram, og støttespillere for både Fridtjof Nansen og Otto Sverdrups nordpolekspedisjoner og Roald Amundsens Sydpolekspedisjon. I tillegg støttet de en rekke betydelige kunstnere som Sinding, Vigeland, Werenskiold og Munthe.
Gården ved Krøderen uttrykker både Ringnes-merkets historie og dets sjel. Derfor ble den da også flittig brukt til representasjon allerede rundt århundreskiftet.