Historien om familieeiendommen Ringnes

Ringnes Gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes som har sitt utløp i Krøderfjorden, rett under Norefjell.

Gården er en av Norges eldste middelaldergårder og odelsgods.

Ringnes-familien har alltid forvaltet gården ved utnytte ressursene de hadde ved jordbruk- og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes som er nevnt i et «skinnbrev» fra 17. oktober 1325, hvor han gir et vitneprov.

På den tid besto gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50.000 daa, hvorav 30.000 daa består av skog.

Mye av historien forsvant dessverre under en storbrann på gården år 1618.

All bygningsmasse bortsett fra låven brant ned til grunn, her brant alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar med. Det eldste objektet som befinner seg på gården i dag er en herskapelig eikekiste fra år 1682.

Anders Ringnes, faren til bryggerne Amund og Ellef, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte gården overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården i en alder av 13 og 15 år, og bosatte seg hos en slektning i Drammen. Her fikk de formell utdannelse ved en videregående skole.

Videre gikk veien for guttene til Oslo som skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri.

Etter flere tiår med suksessen i Oslo var det med stor glede i år 1896 at Ellef Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Amund som var odelsgutt og hadde førsterett til godset tilgodeså sin yngre bror som hadde hele 11 barn, mens han selv bare hadde 6 barn.

Her hadde Ringnesbrødrene besøk av viktige kontakter og holdt et gjestfritt hus for venner og forretningsforbindelser - ja, endog for kongelige gjester, i forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet. På Ringnes Gård finner du historiske minner over alt. Gjennom ættekrøniken kan vi følge liv og lagnad på Ringnes helt tilbake til 1325. Et av Norges eldste drikkehorn, som nå befinner seg på Nasjonalmuseet i København, kommer også fra Ringnes Gård.

Under opptakten til Ringnes Bryggeris 125 års jubileum startet Ringnes et samarbeid med daværende eier, Erik Ringnes, og Krødsherad Kommune, for igjen å knytte gården til bryggerivirksomheten og å pleie dens røtter.Ringnes Gård skal igjen inspirere ansatte, kunder og samarbeidspartnere gjennom sin historie, sitt mangfold, sin gjestfrie atmosfære, sin vakre beliggenhet ved Krøderen - og ikke minst, gjennom muligheten til større kunnskap om øl som kultur og drikk. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte "Ringnesfølelsen" som på Ringnes Gård.

Eiendommen og gården er fremdeles i familiens eie, Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i 700 år.